Blue Flower

En strategiplan bør utarbeides for langsiktig forebygging av utbrenthet i bedriften.

Forebygging på forskjellige nivå

Tiltakene bør være på flere nivå; bedrift, avdeling og individ. Tiltak bør også utarbeides for primær, sekundær og tertiær forebygging. Primærforebyggende arbeid handler om å forhindre at utbrenthet oppstår. Betegnelsen sekundærforebygging brukes om tiltak som skal hindre at utbrenthet utvikles hos dem som allerede er på vei mot utbrenthet. Mens primærforebygging retter seg mot alle i bedriften, rettes sekundærforebygging mot utsatte individer. Tertiærforebygging brukes om tiltak rettet mot dem som allerede er utbrent både for å motvirke at utbrentheten vedvarer, og for å forhindre tilbakefall når de kommer tilbake på jobb. Da tiltak kan ha effekt på flere nivå, kan det i praksis være vanskelig å skille mellom de tre nivåene.

Støtte og forståelse i bedriften

Tiltakene i seg selv har liten verdi hvis de ansatte ikke forstår hvorfor de settes i gang. Bedriftens evne til å informere og implementere er viktig for å få støtte og forståelse i bedriften. Lederne spiller en nøkkelrolle her. Vær oppmerksom på at lederne (og ansatte) kan trenge tid før de er beredt til å vie tiden og ressursene som kreves for å sette i gang tiltakene og endre på situasjonen.

Involvering av ansatte

For best mulig strategiplan og gjennomføring, bør ansatte involveres under planlegging, utvikling og implementering av strategiplanen og de forebyggende tiltakene.

< Forrige side         Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet