Blue Flower

Før strategiplanen kan utarbeides, trengs det følgende oversikt:

  • Hvor utbredt er utbrenthet i bedriften?
    • hvor mange ansatte har vært/er utbrente, eller har stressrelaterte lidelser?
    • er utbrenthet og stressrelaterte lidelser mer utbredt i noen deler av bedriften enn andre
  • Hvordan produserer bedriften utbrenthet? Kartlegg organisatoriske og oppgaverelaterte forhold som fører til stress og utbrenthet

Selv om ingen ansatte sykmeldes på grunn av utbrenthet og stress, kan det likevel forekomme i bedriften. Utbrenthet kan skjules under andre diagnoser. Ansatte kan også la være å rapportere stress fordi andre på avdelingen er like uopplagt, og det å være trett er så naturlig at det ikke faller dem inn å klage. Lavt sykefravær kan skyldes at de ansatte presser seg til å gå på jobb selv om de er syke, og resultatet kan bli utbrenthet.

Utbrenthet og stress kan også skjules ved at ansatte slutter. Vær oppmerksom på avdelinger der flere har sluttet – det kan være tegn på dårlig arbeidsmiljø, belastende lederstil eller overbelastning.

< Forrige side            Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet