Blue Flower

Det bør holdes et øye med ansatte som er mest utsatt for utbrenthet - om nødvendig må tiltak settes i gang. De klare kandidatene for utbrenthet påtar seg for mye arbeid, brenner lyset i begge ender og prøver å gjør alt innen en urealistisk tidsramme - en arbeidsatferd som tradisjonelt har blitt belønnet. Det krever en felles forståelse for at entusiasme i jobben er bra for ansatte og bedriften, men for mye eller for lenge av dette kan resultere i utbrenthet.

Det er viktig at disse ansatte ikke føler seg overvåket eller overstyrt – dette vil de mislike sterkt. Resultatet kan bli at de slutter, og bedriften mister en verdifull medarbeider. Ansatte som har denne personligheten, stortrives ofte i en hektisk og skapende arbeidssituasjon, og det må være lov å jobbe slik innenfor visse rammer. De er en stor ressurs for bedriften, men i gjengjeld må bedriften være beredt å gripe inn hvis de gå utover sine grenser. Det er vanskelig å merke sine grenser når man er høy på entusiasme og pågangsmot.

< Forrige side               Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet