Blue Flower

Bevisstgjøringen om utbrenthet i bedriften bør være tilstrekkelig for at begynnende utbrenning oppdages, men det er ikke alltid praksis imøtekommer idealet. De årlige medarbeidersamtalene er heller ikke alltid tilstrekkelig blant annet fordi sjefen mangler kompetanse eller den ansatte ikke ”klager” til sjefen i frykt for konsekvenser i jobben.

Som ekstratiltak bør ansatte derfor, med jevne mellomrom, innkalles til samtale om deres arbeidssituasjon. Samtaleansvarlig bør ha tilstrekkelig kompetanse og myndighet til å sette i gang tiltak. Er bedriften liten, kan bedriftshelsetjenesten brukes. Dette skal ikke være en ”koseprat”, men en reell prat om bedriften og personen. Hovedfokus skal være på bedriftens og arbeidssituasjonens effekt på den ansattes fysiske og psykiske helse, men også private forhold kan taes opp. Samtalen er selvfølgelig konfidensiell.

Det er viktig at ledelsen også innkalles til samtale - det er ikke bare ansatte blir utbrent. Blir en leder utbrent, har dette store konsekvenser for ansatte i avdelingen, og utbrentheten kan spre seg...

< Forrige side

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet