Blue Flower

Nyansatte

Nyansatte kan være i faresonen for utbrenthet. Den første tiden på en ny arbeidsplass kan være belastende, og på sikt føre til en uheldig utvikling. For å motvirke dette, bør det være et eget innføringsprogram for nyansatte der det blant annet utnevnes en fadder som følger dem opp. Fadderen bør være ekstra oppmerksom på den nyansattes arbeidsmetoder da disse kan være utbrenthetsfremkallende metoder som er tillært på tidligere arbeidsplasser.

Nyutdannede

Nyutdannede er i en særskilt situasjon og kan, grunnet lite (arbeids-)livserfaring, være aktuelle kandidater for utbrenthet etter et par år. Noen har store ambisjoner og overdreven tro på seg selv, sine evner og kompetanse. Andre nyutdannede opplever det motsatte, tviler på egen kompetanse og føler seg utilstrekkelig. En erfaren fadder kan hjelpe dem både med å takle arbeidslivets utfordringer og realitetssjokket som mange nyutdannede opplever når man oppdager at praksis ikke imøtekommer idealforventningene som ble skapt på skolen eller universitet.

< Forrige side          Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet