Blue Flower

Alle bedrifter bør innføre følgende generelle tiltak:

  • innføringsprogram for nyansatte
  • oppfølging av nyutdannede
  • tilsyn av ansatte som er mest utsatt for utbrenthet
  • oppfølgingssamtaler

< Forrige side        Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet