Blue Flower

Bedrifter som tidligere ikke har fokusert på utbrenthet, bør sette i gang med strakstiltak. Når tiltakene er veletablerte, bør en strategiplan utarbeides for langsiktig forebygging av utbrenthet.

Strakstiltak:

 • Bevisstgjøring:
  • for lettere å oppdage utbrenthet, bør ledere og ansatte lære om utbrenthet og symptomene
 • Handlingsplan for tiltak ved utbrenthet

Strategiplan og mer langsiktige tiltak:

 • Kartlegging av:
  • utbrenthet (og stress) blant bedriftens ansatte
  • faktorer som fører til stress, overbelastning og utbrenthet
 • Forebygging:
  • bedriftsspesifikke tiltak for å redusere de belastende faktorene
  • generelle tiltak som alle bedrifter bør innføre
 • Opplæring av ledere og ansatte i strategiplanen og tiltakene

Ikke sett i gang med for mange tiltak. Start med de som antageligvis har størst forebyggende effekt i bedriften, og fokusere på disse i en periode.

Private forhold og personlighet kan også bidra til utbrenthet. Men personrettede tiltak, som for eksempel stressmestringskurs, har vanligvis kun kortvarig forebyggende effekt. For langvarig forebygging må tiltak på bedriftsnivå gjennomføres.

Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet