Blue Flower

Linn Anette Solberg

Psykologisk stressrådgiver/-forsker

Jeg har tidligere jobbet ni år som forsker blant annet i SINTEF med stressrelaterte problemstillinger. For ti år siden sluttet jeg i SINTEF for å fordype meg i tema knyttet til utbrenthet, hjelpe stressete/utbrente personer, redusere stress på norske arbeidsplasser, og øke kunnskapen hos behandlere, terapeuter og andre som jobber med personer med stressrelatert utmattelse.

Min motivasjon

Allerede før jeg var ferdig med cand.polit.-studiene ved NTNU, fikk jeg drømmejobben som forsker ved SINTEF. Jeg gikk rett gikk rett i det vi kaller "honningfella", og ble etter hvert utbrent.

Jeg opplevde at det var stor mangel på kunnskap hos helsevesenet, NAV og arbeidsgiver om hvordan min utbrenthet skulle takles og behandles. Ingen kunne gi meg konstruktive råd eller forslag på hvordan bli frisk. Jeg måtte finne ut alt selv. Dette førte til at det tok mye lengre tid for meg å bli frisk enn nødvendig. Her måtte noe gjøres! Jeg sluttet i SINTEF og satte i gang.

De siste ti årene har jeg derfor jobbet fulltid med å hjelpe stressete/utbrente personer å redusere stress i deres hverdag og bygge seg opp igjen etter utbrenthet. I tillegg har jeg også jobbet for å redusere stress på norske arbeidsplasser, øke kunnskapen hos behandlere, terapeuter med flere, videreutvikle fagfeltet og holde meg oppdatert om andres erfaringer og vitenskapelige studier og teorier.

e-post: linn(at)stressrelatert-utmattelse.no
nettside: stressrelatert-utmattelse.no

Om Stressrådgivning
Forretningsadresse: Friis' gate 6, 0187 Oslo
Foretaksregisteret 991453636
Daglig leder: Linn Anette Solberg

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet