Blue Flower

Linn Anette Solberg

Er du utmattet/utbrent grunnet langvarig overbelastning og stress? Jeg, psykologisk atferdsviter Linn Anette Solberg, kan hjelpe deg gjennom personlig oppfølging der fokuset er på å:

  • redusere stressnivået
  • bygge opp igjen kroppen og energien
  • gjøre konkrete tiltak mot det som stresser deg
  • forebygge fremtidig stress

Kunnskap og veiledning

Det er ofte til stor hjelp å lære hva utbrenthet er og årsaken(e) som ligger bak. Dette er avgjørende for å kunne ta tak i situasjonen og sette i gang tiltakene og endringene som skal til for å bli frisk. Denne innsikten er også viktig for å forebygge fremtidig stress og unngå tilbakefall. Oppfølgingen kan eventuelt kombineres med online-foredrag.

Oppfølging over telefon?

Bor du langt unna Oslo? Personlig fremmøte er ikke nødvendig. Så lenge du har tilgang til telefon og et rom hvor du kan være uforstyrret, kan samtalen gjerne foregå over telefon eller skype.

Enkelttime?

Hvis du kun ønsker en time for å drøfte en utfordring du står overfor, kan vi avtale tid for en times konsultasjon.

Pris

for privatpersoner: 775 kr

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet