Blue Flower

Stresshåndtering er viktig både for å redusere stressfaktorer som du allerede står overfor og forebygge fremtidig stress og eventuelt tilbakefall av utbrenthet.

Prisen per online-foredrag er 250 kr. Totalprisen for alle fire er 800 kr - selv om du bestiller dem separat. Så lenge du er tilkoblet internett, kan du se foredragene når det passer deg med de pausene og repetisjonene som du trenger.

Bestill online-foredrag ved å krysse av for ønsket foredrag.
Når vi har sjekket din bestilling, sendes link til opptak, foiler og faktura til din e-post.

Jeg ønsker å bestille alle fire foredragene

F13. Stressårsaker. Hvorfor er det så viktig å mestre? Hva fører til stress hos deg? Hvordan kan du påvirke stressnivået? Foredragene 13-16 er om stresshåndtering.
F14. Ressursmangel. Sprik mellom tilgjengelige ressurser og det som trengs? Hva kan du gjøre? Hvordan din vurdering kan påvirke hvorvidt du blir stresset eller ikke.
F15. Hensiktsmessig håndtering. Er din håndtering av stress konstruktiv eller fører den til mer stress hos deg selv og andre? Passive versus aktive mestringsstrategier.
F16. Stressfremkallende tanker. Tankeganger som kan føre til stress og hindre problemløsning, og hva du kan gjøre med dem.

Navn:
E-postadresse:
Telefonnummer:
Gateadresse:
Postnr:
Poststed:
Betaler bedrift , fyll også ut:
Bedriftsnavn:Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet