Blue Flower

Hvilke nødvendige tiltak og endringer som bør gjøres, varierer fra person til person. Basert på dine utfordringer velger du hvilke av de åtte online-foredragene som er rett for deg. Temaene som tas opp er tidspress, perfeksjonisme, selvfølelse, grensesetting, krav, konflikter med mer.

Prisen per online-foredrag er 250 kr. Kjøper du minst fire foredrag, blir prisen 200 kr per foredrag - selv om du bestiller dem separat. Så lenge du er tilkoblet internett, kan du se foredragene når det passer deg med de pausene og repetisjonene som du trenger.

Bestill online-foredrag ved å krysse av for ønsket foredrag.
Når vi har sjekket din bestilling, sendes link til opptak, foiler og faktura til din e-post.

Jeg ønsker å bestille alle åtte foredragene

F5. Å få kontrollen tilbake. Flere opplever at de mister mer og mer kontrollen over livet og at ytre faktorer styrer. Hva kan du gjøre for å komme ut av stressens autopilot?
F6. Når tiden ikke strekker til. Noe av det som stresser oss mest, er når vi ikke får gjort det vi hadde planlagt. Hvordan kan du redusere denne stressfaktoren?
F7. Tiltak mot perfeksjonisme og andre drivkrefter som stort kontrollbehov, engasjement og pliktoppfyllelse. Drivkreftene kan føre til stress og automatiske reaksjonsmønstre.
F8. Hvordan få god selvfølelse? Lav selvfølelse kan bidra til økt belastning fordi det blir vanskeligere for deg å si ifra, sette grenser og prioritere egne behov.
F9. Respektfull grensesetting. Er du i førersetet i liv ditt eller henger du etter i hengerfestet? Hvordan bli bedre til å si ifra på en respektfull måte og sette grenser?
F10. Når kravene blir for store. Har du eller andre for høye forventninger eller krav til deg? Prøver du å leve opp til et urealistisk bilde av hvordan livet ditt burde være?
F11. Vilje versus kropp. Tilpass aktiviteten til energien du faktisk har. Lar du viljen bestemme hva du gjør eller tar du hensyn til kroppen? Hvorfor er det så vanskelig?
F12. Ditt forhold til andre kan være stor kilde til stress. Er dine forhold støttende, nøytrale eller negative. Er du en "god" krangler? Varme og kalde konflikter.

Navn:
E-postadresse:
Telefonnummer:
Gateadresse:
Postnr:
Poststed:
Betaler bedrift , fyll også ut:
Bedriftsnavn:Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet