Blue Flower

Online-foredrag for deg som er utmattet/utbrent grunnet langvarig overbelastning og stress. Det er i alt 20 foredrag (webinarer) om ulike temaer, og de varer i ca. en time hver. Så lenge du er tilkoblet internett, kan du se foredragene når det passer deg med de pausene og repetisjonene som du trenger.

Pris per foredrag: 140-250 kr. Prisen for ett online-foredrag er 250 kr. Bestiller du fire eller flere foredrag får du kvantumsrabatt, og prisen blir 200 kr per stk. Bestiller du 14 eller flere blir totalprisen 2800 kr (140 kr per foredrag hvis du bestiller alle 20). Kvantumsrabatt gjelder selv om du bestiller online-foredragene separat.

Bestill online-foredrag ved å krysse av for ønsket foredrag.
Når vi har sjekket din bestilling, sendes link til opptak, foiler og faktura til din e-post.

Jeg ønsker å bestille samtlige foredrag

VelgOnline-foredrag m/beskrivelse
Det grunnleggende
F1. Utbrenthet og kronisk stress. Ved langvarig stress og overbelastning kan stressen bli kronisk. Hva skjer i kroppen? Hvordan kan du redusere stressnivået?
F2. Oppbygging av kroppen. Hvordan er det mulig å bli utbrent? Konkrete tiltak du kan gjøre for å bygge opp igjen kroppen etter langvarig stress og utbrenthet.
F3. Når hjernen blir påvirket. Presser du kroppen videre, vil forhøyet kortisol fører til redusert hukommelse, dårligere læring med mer.
F4. Energivariasjon og aktivitetstilpasning. Hvordan kan du stabilisere energien og redusere "berg-og-dal-banen"? Hvordan takle det å være redusert?
Nødvendige endringer og tiltak
F5. Å få kontrollen tilbake. Flere opplever at de mister mer og mer kontrollen over livet og at ytre faktorer styrer. Hva kan du gjøre for å komme ut av stressens autopilot?
F6. Når tiden ikke strekker til. Noe av det som stresser oss mest, er når vi ikke får gjort det vi hadde planlagt. Hvordan kan du redusere denne stressfaktoren?
F7. Tiltak mot perfeksjonisme og andre drivkrefter som stort kontrollbehov, engasjement og pliktoppfyllelse. Drivkreftene kan føre til stress og automatiske reaksjonsmønstre.
F8. Hvordan få god selvfølelse? Lav selvfølelse kan bidra til økt belastning fordi det blir vanskeligere for deg å si ifra, sette grenser og prioritere egne behov.
F9. Respektfull grensesetting. Er du i førersetet i liv ditt eller henger du etter i hengerfestet? Hvordan bli bedre til å si ifra på en respektfull måte og sette grenser?
F10. Når kravene blir for store. Har du eller andre for høye forventninger eller krav til deg? Prøver du å leve opp til et urealistisk bilde av hvordan livet ditt burde være?
F11. Vilje versus kropp. Tilpass aktiviteten til energien du faktisk har. Lar du viljen bestemme hva du gjør eller tar du hensyn til kroppen? Hvorfor er det så vanskelig?
F12. Ditt forhold til andre kan være stor kilde til stress. Er dine forhold støttende, nøytrale eller negative. Er du en "god" krangler? Varme og kalde konflikter.
Stresshåndtering
F13. Stressårsaker. Hvorfor er det så viktig å mestre? Hva fører til stress hos deg? Hvordan kan du påvirke stressnivået? Foredragene 13-16 er om stresshåndtering.
F14. Ressursmangel. Sprik mellom tilgjengelige ressurser og det som trengs? Hva kan du gjøre? Hvordan din vurdering kan påvirke hvorvidt du blir stresset eller ikke.
F15. Hensiktsmessig håndtering. Er din håndtering av stress konstruktiv eller fører den til mer stress hos deg selv og andre? Passive versus aktive mestringsstrategier.
F16. Stressfremkallende tanker. Tankeganger som kan føre til stress og hindre problemløsning, og hva du kan gjøre med dem.
Tilbake på jobb
F17. Nye ark og fargestifter til. Mange tror at de kan fortsette akkurat som før, men du vet jo hvordan det gikk... Hvordan unngå å bli utbrent igjen? Motstand fra andre.
F18. Kaoskontroll. Fører arbeidsvanene dine til kaos og stress? Somler du under press? Hva er dine tidstyver? Tiltak for å redusere kaoset.
F19. Dårlig samvittighet. Er du drevet av dårlig samvittighet og idealer? Hva er årsaken til dårlig samvittighet, og hva kan du gjøre?
F20. Tiltak på arbeidsplassen. Er du på rett sted? Får du brukt dine sterke sider? Friskhets- og stressfaktorer på jobben - tiltak både du og din arbeidsgiver kan gjøre.

Navn:
E-postadresse:
Telefonnummer:
Gateadresse:
Postnr:
Poststed:
Betaler bedrift , fyll også ut:
Bedriftsnavn:Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet