Blue Flower

Jeg har laget i alt 20 online-foredrag fordelt på fire tema:

  • Det grunnleggende: hva skjer i kroppen under langvarig stress og utbrenthet, hvordan kan du bygge opp igjen kroppen og få energien tilbake med mer.
  • Nødvendige endringer og tiltak: tidspress, perfeksjonisme, selvfølelse, grensesetting, krav, konflikter med flere.
  • Stresshåndtering er viktig både for å redusere stressfaktorer som du allerede står overfor og forebygge fremtidig stress.
  • Tilbake på jobb: når bør du begynne på jobb igjen, hvordan forhindre tilbakefall, dårlig samvittighet, friskhets- og stressfaktorer på arbeidsplassen med mer.

Hvert foredrag er på 45-60 minutter, og holdes av psykologisk atferdsviter Linn Anette Solberg. Online-foredragene er tilgjengelig som opptak, og du kan dermed se dem når det passer deg - med de pausene og repetisjonene som du trenger.

Anbefaling fra foredragsdeltaker

”Har hverdagen blitt uoverkommelig med mye stress, slitenhet eller kanskje til og med utmattelse?? Har du fått bekreftet fra lege at du er utbrent eller har stressrelatert utmattelse?? Jeg har fått en helt annen forståelse for mine utfordringer i hverdagen etter at jeg fulgte online-foredragene om stress og utbrenthet til Linn Anette Solberg. For meg har det hjulpet MASSE å se foredragene”.

Pris per online-foredrag: 140-250 kr

  • 250 kr for enkelt foredrag
  • 200 kr per foredrag ved bestilling av minst fire foredrag
  • Bestiller du 14 eller flere blir totalprisen 2800 kr (140 kr per foredrag hvis du bestiller alle 20).

Kvantumsrabatt gjelder selv om du bestiller online-foredragene separat.

Bestilling av online-foredrag

Under kan du bestille de fire første foredragene. Ønsker du å bestille andre, se oversikten over samtlige online-foredrag.

Bestill online-foredrag ved å krysse av for ønsket foredrag.
Når vi har sjekket din bestilling, sendes link til opptak, foiler og faktura til din e-post.

Jeg ønsker å bestille alle fire foredragene

F1. Utbrenthet og kronisk stress. Ved langvarig stress og overbelastning kan stressen bli kronisk. Hva skjer i kroppen? Hvordan kan du redusere stressnivået?
F2. Oppbygging av kroppen. Hvordan er det mulig å bli utbrent? Konkrete tiltak du kan gjøre for å bygge opp igjen kroppen etter langvarig stress og utbrenthet.
F3. Når hjernen blir påvirket. Presser du kroppen videre, vil forhøyet kortisol fører til redusert hukommelse, dårligere læring med mer.
F4. Energivariasjon og aktivitetstilpasning. Hvordan kan du stabilisere energien og redusere "berg-og-dal-banen"? Hvordan takle det å være redusert?

Navn:
E-postadresse:
Telefonnummer:
Gateadresse:
Postnr:
Poststed:
Betaler bedrift , fyll også ut:
Bedriftsnavn: 

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet