Blue Flower

Ved langvarig stress utskilles hormonet kortisol. Det forhøyete nivået av kortisol vil etter hvert føre bl.a. til forstyrrelser i hippocampus.

Hippocampus

Denne strukturen har fått det latinske navnet for sjøhest, men den ligner en potet.

Denne delen av hjernen er involvert i bl.a. læring, hukommelse og gjenkjenning av nye opplevelser.

Kortisol

I forbindelse med kronisk stress vil nivået av langtidsstress-hormonet kortisol, bli forhøyet.

Over tid vil dette bl.a. føre til forstyrrelser i hippocampus. Dette gir:

  • dårligere læring
  • redusert hukommelse
  • forstyrrelse i gjenhenting av allerede lagret informasjon
  • problemer med faktahåndtering

Jeg snakker mer om hvorfor dette skjer i online-foredraget "Når hjernen blir påvirket". Foredraget er tilgjengelig som opptak.

Måling av kortisol

Flere fagpersoner/-miljøer mener vi kan måle kortisolnivået for å avgjøre hvilken fase en utmattet person er i.Men dette visste seg ikke å stemme, når de ved Stressmottakningen (Karolinska sjukhuset, Stockholm) satte i gang med grundig kartlegging og analyse av kortisolnivået til personer med stressrelatert utmattelse.

Konklusjonen er at mer forskning trengs, før vi eventuelt kan bruke kortisolnivået som biomarkør. Dette støttes også av andre forskere fra blant annet New Zealand.

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet