Blue Flower

”Allerede før jeg var ferdig med studiene, fikk jeg drømmejobben. Jeg satte i gang – engasjert, entusiastisk, ivrig – uten noen som helst begrensninger. Jeg storkoste meg, og så på det som et stort privilegium – jeg fikk faktisk betalt for å ha det gøy! To år senere, 29 år gammel, var jeg utbrent.”

Flere unge og entusiastiske går rett inn i honningfella. De finner arbeidet så morsomt og spennende at de jobber neste døgnet rundt - til de klapper sammen.

Det var Professor Bjørg Aase Sørensen var den første som brukte begrepet ”honningfella”. Hun var en norsk sosiolog som har hatt stor betydning for arbeidslivsforskningen i Norge.

Berusende følelse

Honninngfella gir et bilde på hvordan en berusende følelse ved å mestre krevende arbeidsoppgaver kan føre til grenseløs rovdrift på en selv.

Man blir oppslukt av jobben sin, opplever den som spennende og stimulerende - et sted hvor en får "brukt seg selv".

Nødvendig avstand

Det blir også vanskelig å opprettholde den nødvendige avstanden til jobben. Skillet mellom arbeid og privatliv viskes ut - blant annet fordi flere opplever at de jobber med hobbyen sin.

Konsekvens

Man ser ikke sin egen begrensning. Og en ser heller ikke konsekvensene, før det får alvorlige følger.

...utslitt tidlig i arbeidslivet...

Tiltak

Det er ikke lett å stoppe dem som går i honningfella. Hvorfor begrense seg når man har det så gøy?

Det letteste er å nå frem til dem før "karusellen begynner å snurre". I noen tilfeller er det tilstrekkelig med generell bevisstgjøring om konsekvensene av langvarig overbelastning og stress (f.eks. i forbindelse med et foredrag), mens i andre tilfeller er det nødvendig med en individuell samtale og kanskje lengre oppfølging.

Når det er sagt; det er helt greit å være entusiastisk og ivrig på jobb. Dette er ikke skadelig - så lenge du ikke går utover dine grenser.

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet