Blue Flower

Det er mange mulige årsaker til lav selvfølelse:

  • uoppnåelig "gullstandard". Denne standarden kan være din egen eller andres
  • dårlig erfaring
  • mobbing i barndommen, arbeid, forhold osv.
  • du sier nedsettende ting til deg selv
  • du har rollemodeller med lav selvfølelse
  • osv.

Selvfølelse og selvtillit

Selvfølelse er den grunnleggende opplevelse man har av å ha eget verd som menneske. Du har en verdi i deg selv.

Selvtillit er den graden av visshet om at man mestrer en bestemt handling eller oppgave. Det er naturlig av selvtilliten stiger og synker i møte med ulike utfordringer; noen ting er man god på og andre ting ikke.

Kobling

Lav selvfølelse fører ofte til en kobling mellom selvfølelse og selvtillit. En slik kobling er veldig belastende; selvfølelsen din vil da avhenge av hvor god du er til det du gjør akkurat nå.

Evig jag

Denne koblingen kan føre til et evig jag etter det perfekte. Den grunnleggende årsaken til perfeksjonisme er ofte at man ikke tror en er god nok og en desperat prøver å skjule det.

Dette kan føre/bidra til en overbelastning som varer så lenge at en blir utmattet/utbrent. For å få energien tilbake og unngå fremtidig tilbakefall, er det viktig at dette tas tak i.

Hvordan koblingen arter seg kommer jeg også inn på under online-foredraget nr. 8 Hvordan få god selvfølelse? I tillegg snakker jeg om hvordan voksne kan påvirke barns selvfølelse.

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet