Blue Flower

Ekstraressurser gjennom aktivering

Du kan hente frem mer krefter og ressurser i perioder der du trenger å yte ekstra, eller ikke får tilstrekkelig restitusjon, for eksempel i innspurten av et jobbprosjekt eller med barn som sover dårlig om natten. Disse ekstraressursene skaffes ved å aktivere kroppen. Hvor mye den aktiveres avhenger blant annet av situasjonen du står overfor.

Aktiveringen kan være stor som ved akutt stress, slik at du kan yte maksimalt for å håndtere en farlig situasjon. Trenger du kun å yte ekstra, kan kroppen mobiliseres gjennom mer moderat aktivering. Kroppen takler vanligvis helt fint kortere perioder med forhøyet aktivering, men blir aktiveringen langvarig får det negative følger.

Konsekvensene

Selv om det er fysisk mulig å presse kroppen for å kunne yte ekstra i flere måneder og år, betyr det ikke at dette er greit. Du kan ikke fortsette slik i lang tid uten at både kropp og sinn påvirkes negativt.

Fysiologisk ubalanse

Balanse = god helse
For god fysisk og psykisk helse er det viktig med balanse mellom aktivitet og hvile. Langvarig aktivering virker forstyrrende på denne balansen.

Kronisk aktivering
Over tid vil kroppens evne til å roe seg ned bli dårligere. Dermed kan aktiveringen, selv om presset midlertidig reduseres, forbli høyt – også om natten.

Symptomer
Ubalansen samt dens negative effekt på søvnkvaliteten, kan gi et mangfold av ulike fysiske symptomer. Ubalansen påvirker oss også mentalt og kan føre til både psykiske symptomer/reaksjoner og atferdsendringer.

Overbelastning

Fortsetter du å presse kroppen uten å hente deg tilstrekkelig inn igjen, blir det negativ konsekvenser for din helse og prestasjonsevne. Overbelastningen fører også til at overskuddet reduseres - det kjennes ut som om man tærer på kroppens krefter og ressurser.

Figuren under gir en enkel illustrasjon av hvordan det kan oppleves. X-aksen viser tid og y-aksen mengden krefter og ressurser. Figuren er ikke basert på faktiske målinger. Den er ment å gi et bilde av hvordan personer med stressrelatert utmattelse, opplever effekten langvarig overbelastning har på overskuddet. Den hele streken indikerer mengden krefter og ressurser som en person opplever å ha over tid, mens den stiplete streken viser kreftene og ressursene som brukes. Ut fra figuren ser du at det føles som om overskuddet og kreftene gradvis reduseres hvis man bruker mer krefter enn det en har.

Varer spriket mellom tilgjengelige krefter/ressurser og de som brukes over lang nok tid, uten at man henter seg inn igjen, vil man kjenne at mengden tilgjengelige ressurser reduseres så mye at man blir utbrent. Figuren er forenklet. I virkeligheten vil opplevd sprik mellom krefter som brukes og krefter til rådighet, variere over tid.

Trenger du mer informasjon?

De fire første online-foredragene gir en grundigere innføring i hva som skjer i kroppen under langvarig stress og utbrenthet, samt hvordan du kan bygge opp igjen kroppen og få energien tilbake. Pris: 200-250 kr per foredrag.

< Forrige side              Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet