Blue Flower

Jeg kommer grundigere inn på hva som skjer i kroppen, men først en oppsummering:

Fra aktiv til utbrent

I perioder der du trenger å yte ekstra, kan du hente frem ekstra ressurser ved å aktivere kroppen gjennom hormon- og nervesystemet. Dette vil vanligvis ikke være noe problem – kroppen er skapt for å håndtere dette og akutt stress.

Stadig aktivering krever lengre nedroing

Men hvis du stadig vekk aktiverer kroppen for å yte ekstra uten å hente deg tilstrekkelig inn igjen, vil det begynne å tære på kroppen. Den hyppige aktiveringen fører etter hvert til en ubalanse i nervesystemets regulering mellom aktivering og restitusjon, og resulterer i at kroppen trenger lengre og lengre tid til å roe seg ned igjen etter en aktiveringen.

Kronisk stress – også om natten

Fortsetter du rovdriften, vil ubalansen i nervesystemet forskyves ytterligere og kroppen glir gradvis inn i en tilstand av kronisk stress der den er konstant aktivert – også om natten. Dette påvirker kroppen evne til restitusjon – noe som igjen vil forsterke overbelastningen. Varer overbelastningen og stresset i lang nok tid, blir du utbrent.

Kunnskap, mestringsfølelse og veien tilbake

De fleste med stressrelatert utmattelse har stor nytte av å lære om hva som skjer i kroppen under langvarig overbelastning og stress. Dette kan bidra til økt mestringsfølelse og at det blir lettere å forstå hva som skal til for å få tilbake overskuddet. Ønsker du mer informasjon utover det som står på nettsiden, kan du bestill online-foredrag.

Første steg: Aktivitetstilpasning

For å få tilbake energien er viktig at du slutter å aktivere kroppen for å yte ekstra, og tilpasser aktivitetene til kreftene du har til rådighet. Jeg forslår at du starter med det du holder på med her og nå. Juster belastningen når du leser denne teksten, ved å tilpasse:

  • hvor lenge du leser av gangen
  • hvor lange pauser du har mellom hver leseøkt
  • hvor mye du leser av teksten totalt. Vær selektiv med hvilke linker du klikker på. Kanskje du bør gå rett til få energien tilbake, og vente med å lese resten til senere?

Hvor lange leseøktene og pausene bør være, avhenger av hva som er riktig for deg. Lytt til kroppen i stedet for viljen. Ikke alle fagpersoner er enig i dette, men rådene jeg gir er rettet mot dem som blir utmattet grunnet langvarig overbelastning og stress.

Perfeksjon igjen...

Vær oppmerksom på om du prøver for hardt og overdriver aktivitetstilpasningen - dette kan føre til ytterligere press. Som en sa: «Jeg skal bli den flinkeste pasienten du noen gang har hatt!» Hun hadde blitt utbrent drevet av perfeksjonisme og stort kontrollbehov, og nå prøvde hun å få energien tilbake ved å bruke akkurat de samme strategiene... Prøver du på det samme?

Tålmodig, raus og realistisk

Vær tålmodighet og raus overfor deg selv. Dette er spesielt viktig nå som du er utmattet:

  • Du har ikke overskudd,
  • kan ikke mobilisere uten konsekvenser, og
  • hjernen har vansker med å tilegne seg ny kunnskap

Dessuten er det, som figuren under viser, urealistisk å tro at du skal lære nye ferdigheter uten prøving og feiling. Har du en mer realistisk oppfattelse fører det til mindre frustrasjon.

Figuren er hentet fra boken «Best når det gjelder» av idrettspsykolog Willi Railo. Selv om boken er fra 1980-tallet, er kurven like aktuell.

< Forrige side        Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet