Blue Flower

Fysisk og psykisk utmattelse er et av de mest sentrale symptomene ved langvarig overbelastning og stress. Jeg bruker derfor uttrykket stressrelatert utmattelse som et samlebegrep for fasene fra kronisk stress til utbrenthet.

I figuren har jeg delvis tatt med fase en. Dette er fordi noen kan oppleve redusert energi mot slutten av denne fasen.

Ny diagnose? Stressrelatert utmattelsessyndrom?

I Sverige brukes utmattingssyndrom (UMS) for utmattelsestilstander som har vart i minst to uker, der årsaken er stressfaktorer som har pågått i minst seks måneder.

Jeg mener vi bør få en tilsvarende diagnose i Norge, blant annet for å:

  • få en diagnose som kan brukes ved stressrelaterte utmattelsestilstander. I dag varierer det hvilke diagnoser som brukes.
  • kunne skille stressrelaterte utmattelsestilstander fra andre utmattelsestilstander.
  • se forekomsten av tilstanden i befolkningen. Dette igjen kan brukes innen forskning, statistikk og i bedrifter.
  • tydeliggjøre konsekvensene av langvarig overbelastning og stress, og øke fokus på dette i helsevesen, bedrifter og befolkningen generelt.

Jeg forslår at vi bruker "stressrelatert utmattelsessyndrom", eventuelt "stressrelatert utmattelse" (nynorsk "stressrelatert utmattingssyndrom"). Dette for at det skal være tydeligere hva som kommer inn under diagnosekriteriene, enn om vi kun bruker utmattelsessyndrom.

Du finner diagnosekriteriene for Utmattelsessyndrom her.

< Forrige side                Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet