Blue Flower

Presser du kroppen videre, kommer du til det vi kan kalle hjernestressfasen. Problemer med hukommelse og konsentrasjon kan også forekomme i tidligere faser, men nå blir de kognitive symptomer mer fremtredende.

Økende grad av symptomer fra hodet

Noen forteller at de allerede i kronisk stressfasen opplever det de kaller "hjernetåke", "bomull i hodet" eller "å være i en boble". I begynnelsen er dette ikke så markant, men det vil øke i intensitet og varighet etter hvert som de nærmer seg eller kommer inn i hjernestressfasen.

Ikke alle opplever slike symptomer, men de fleste forteller om at kort- og langtidshukommelsen blir betraktelig dårligere og konsentrasjonen er nesten umulig å holde på. Dette igjen har betydelig negativ effekt på deres arbeidsevne både når det gjelder kvalitet og kvantitet.

Overbelastning og kronisk stress skjer ikke uten symptomer, men til tross for dette er det flere som først oppsøker hjelp når hjernen er så påvirket at de ikke lenger kan kompensere gjennom enda hardere innsats. Det nytter ikke lenger å bruke standardmetoden som de alltid bruker når de står overfor utfordringer: "å kaste mer kull på for å kunne fortsette". Og de står der rådville og fortvilte tilbake. Hva er det som skjer? Hvorfor kan jeg ikke bare fortsette? Flere er spesielt redd for at noe kan ha skjedd med hjernen; vil den noen gang vil bli som før?

Kortisol og hukommelse

Ved langvarig stress utskilles hormonet kortisol, og under kronisk stress vil dette hormonet blant annet føre til forstyrrelser i hippocampus. Denne delen av hjernen er involvert i blant annet læring, hukommelse og gjenkjenning av nye opplevelser. Forstyrrelsen vil dermed føre til:

  • dårligere læring
  • redusert hukommelse
  • forstyrrelse i gjenhenting av allerede lagret informasjon
  • problemer med faktahåndtering

Kan stress skade hjernen?

Svenske forskere ved Stressmottakningen, Karolinska sjukhuset, gjennomførte en grundig undersøkelse for å vurdere om langvarig stress fører til mindre hippocampus. De undersøkte stresspasienter med alvorlige kognitive problemer, ved hjelp av en avansert hjerneundersøkelse for å måle størrelsen på hippocampus og amygdala. De fant ingen endring. Så ingen skade skjedd.

Nei, ikke ta dette som et tegn på at du bare kan forsette rovdriften. Selv om hjernen ikke er skadd, er tilstanden likevel alvorlig. Hjernen vil ikke fungere normalt før stressnivået i kroppen er redusert.

Amygdala – hjernens følelsessenter

Årsaken til at de undersøkte amygdala (mandelkjernen) er at denne også blir påvirket av langvarig stress. Amygdala er hjernens senter for følelser - eller "alarmsentralen" som noen kaller den. Forstyrrelse av denne strukturen kan føre til flere ukontrollerte følelser (Kilde: Aleksander Perski/Stressmottakningen).

I online-foredrag nr. 3: Når hjernen blir påvirket forklarer jeg årsaken de kognitive problemene, ny kunnskap om måling av kortisolnivå, effekten stress har på hjernens følelsessenter med mer.

Zombie

I hjernestressfasen er det minimalt med ressurser, krefter og energi igjen. De fleste opplever at det blir vanskeligere og vanskeligere å forholde seg til omgivelsene. En har ikke lenger krefter til å fungere normalt og reagere på ytre stimuli, og glir inn i det noen kaller en zombie-lignende-tilstand der en kun "eksisterer". Når andre personer forsøker å snakke med en som er i denne og neste fase, kan det til tider virke som det ikke er noen "tilstede" og øynene er helt tomme. Kroppen kan nærmest virke som et tomt skall. Man faller inn og ut av denne tilstanden, og gradvis øker den i intensitet og varighet.

Husk at symptomene varierer fra person til person, og ikke alle opplever zombie-tilstanden eksakt som beskrevet over.

< Forrige side                      Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet