Blue Flower

I denne første fasen er det snakk om en aktivering av kroppen for å kunne yte ekstra. Avhengig av hva som trengs, kan kroppen mobiliseres gjennom moderat aktivering eller mye – som ved akutt stress. Denne aktiveringen håndterer kroppen vanligvis helt greit - så lenge den ikke blir for langvarig og du får hentet deg inn igjen.

Mobilisering

Noen ganger trenger du å bruke mer krefter enn det du har til rådighet. Eksempler på dette er at du:

  • trenger å yte ekstra i innspurten av et jobbprosjekt
  • ikke får tilstrekkelig restitusjon grunnet barn som sover dårlig om natten

Disse ekstraressursene skaffes gjennom å aktivere kroppen. De fysiologiske prosessene som skjer under mobilisering, er de samme som ved akutt stress, men i mindre skala og intensitet.

Akutt stress

Stress er en primitiv kamp-eller-flukt-respons som vi har tilfelles med andre pattedyr. Står vi overfor en fare, vil hjernen og kroppen aktiveres. Takket være denne stressresponsen kan vi gjøre maksimal innsats mot faren som truer, og dermed øke sjansen for at vi overlever.

En vanlig oppfatning er at en må ha vært veldig stresset og oppkavet for å bli utmattet/utbrent, men det er ikke alltid tilfelle. Les historien om direktøren Jens i nyhetsbrevet Er stress en nødvendig ingrediens for å bli utbrent?

Dagens trusler

Truslene i dag er mer mangfoldige enn i tidligere tider. Fra naturens side er det meningen at maksimal aktivering av kroppen kun skal brukes når vi står overfor stor fare. I dagens samfunn er vårt liv som oftest ikke direkte truet, men likevel bruker vi denne muligheten stadig vekk i større eller mindre grad. Mobiliserings- og stressårsakene er som oftest knyttet til at vi ikke har tilstrekkelig tid, kompetanse eller andre ressurser for å gjøre alt vi selv og andre har pålagt oss.

Egoet og selvfølelsen trues

Farene i dag er som oftest ikke livstruende, men truer heller vårt ego eller grunnleggende menneskelige behov som for eksempel å høre til et sted, være til nytte og ha en verdi. Det å ha en ytre styrt selvfølelse kan føre til et evig jag. Ens selvfølelse bestemmes da av hvor god man er i det man holder på med akkurat her og nå. Ytre styrt selvfølelse kan også føre til et umettelige behov for bekreftelse.

I et intervju med Radio Norge (starter 06:15) snakker psykologspesialist Vrabel om hvordan "forbedringsindustrien" avhenger av at vi føler oss mislykket for at de skal få solgt produktene sine. Lære mer om selvfølelse i nyhetsbrevene: Hva skyldes lav selvfølelse? og God og balansert selvfølelse, eller bestill online-foredrag nr. 8: Hvordan få god selvfølelse.

Andre årsaker

Dette betyr ikke at alle med stressrelatert utmattelse har lav og/eller ytre styrt selvfølelse. Som nevnt tidligere kan langvarig overbelastning også være forårsaket av lystbetonte motiver. Det trenger heller ikke være enten eller; kanskje det er underliggende årsaker til det veldige drivet du har på jobben?

Selvfølgelig er det fullt mulig å være engasjert både på jobb og privat - det avgjørende er hvorvidt du får tilstrekkelig restitusjon. Husk at belastning og stress er akkumulativt, og det er ofte flere kilder som sammen er årsaken til det langvarige stresset og overbelastningen som igjen fører til utbrenthet.

Overbelastning

Det er bra vi har muligheten til å hente frem mer ressurser i perioder der vi trenger å yte ekstra. Dette takler kroppen vanligvis helt fint så lenge det ikke pågår for lenge. Blir den forhøyete aktiveringen langvarig uten tilstrekkelig restitusjon, kan kroppen gradvis bli overbelastet og det oppleves som om ressursene reduseres. Parallelt med dette vil også restitusjonsevnen påvirkes negativt - noe som forverrer situasjonen. Resultatet er at overskuddet blir mindre, og belastningen og stressmengden man tidligere taklet blir vanskeligere å håndtere.

I stedet for å lytte til kroppen og stoppe overbelastningen, mobiliserer flere heller kroppen enda hardere for å kunne fortsette.

< Forrige side              Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet