Blue Flower

Det finnes flere teknikker og metoder du kan bruke for å redusere stressnivået i kroppen, blant annet gjennom hovedfokus på:

  • mental ro: meditasjon, mindfulness
  • muskulær avslapning: guidet avspenning, kroppsscanning
  • rolige bevegelser: yoga, qigong og tai chi

Hvilken bør du velge?

Det er sikkert noen som er uenig med meg, men jeg mener at metodene har relativt lik effekt. Så det er ikke så viktig hvilken av dem du velge - selv om metodene har ulik hovedfokus. Velg den som tiltaler eller passer deg best. Har du vært borti en av dem tidligere? Det letteste er ofte å fortsette med noe man har gjort før.

Fellestrekk

Alle metodene har oppmerksomhet rettet pust og tilstedeværelse i kropp og sinn - noe som stimulere restitusjonsdelen og virker nedroende. Ettersom stress- og resitusjonsdelen i nervesystemet er antagonister, vil ha gunstig effekt på kroppens stressnivå.

God gammeldags hvile

"Hva med god gammeldags hvile?" sa en tidligere klient oppgitt. Ja, hun har et godt poeng. I dag må vi alltid gjøre noe for å slappe av. Jeg anbefaler at du også legger inn vanlig hvile.

Ikke for krevende

Er du utmattet, bør du ikke gjøre for krevende teknikker - hverken mentalt eller fysisk. Det er viktig at du tilpasser aktivitetene du gjør til hva som er riktig for ditt energinivå og kropp. Jeg snakker mer om dette i online-foredragene nr. 2 og 4.

Mental aktivering

Et tidligere klient hadde valgt å bruke meditasjon for å roe ned kroppen, men han ble bare dårligere av det. Hvorfor? Jeg spurte han om hvilke meditasjonsteknikker han brukte, og det visste seg at de innebar krevende visualisering. Jeg anbefalte han å velge andre typer teknikker som ikke var så krevende - kun enkle teknikker uten noe særlig visualisering. Senere fortalte han at dette hadde hjulpet, og at meditasjonen fikk positiv effekt på hans tilstand.

Fysisk

Teknikker kan også være for fysisk krevende. Er du utmattet grunnet langvarig overbelastning/stress, vil for eksempel power-yoga og varme-yoga være for krevende. Men det finnes enklere varianter av yoga, som kan være passende - spesielt hvis dette kombineres med mindfulness.

Ikke overdriv

De fleste jeg møter med stressrelatert utmattelse, har tendens til å overdrive. Husk at for mye av det gode er heller ikke bra.

Det er mye bedre at du begynner med fem minutter enn at du går over dine grenser. Det finnes flere bra 5-minutters-apper med mindfulness/kroppsscanning. Hva med å begynne med det daglig? Husk: lytt til kroppen.

< Forrige side                           Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet