Blue Flower

Ikke sett i gang for mye. Det finnes dessverre ingen hurtigløsning på stressrelatert utmattelse, men legger du forholdene tilrette vil kroppen hente seg inn igjen og du får tilbake overskuddet.

Start med følgende grunnleggende tiltak:

  • Aktivitetstilpasning for at overbelastningen ikke skal fortsette. For å få tilbake overskuddet er det essensielt at du får bedre balanse mellom ressursbruk og hvile, og tilpasse aktivitetene til kreftene du har.
  • Søvnrutiner gjør det lettere for kroppen å falle til ro og sovne. Dårlig søvnkvalitet er vanlig ved stressrelatert utmattelse på grunn av kroniske stress.
  • Du kan hjelpe kroppen roe seg ned etter stress/mobilisering ved hjelp av ulike øvelser. På sikt vil slik "manuell" nedroing ha gunstig effekt på kroppens naturlige restitueringsevne og -respons i etterkant av en aktivering.
  • Fordøyelsen nedprioriteres under akutt og kronisk stress. Sunt kosthold og gode spisevaner gjør det lettere for kroppen å ta opp næring.
  • Lett fysisk aktivitet er positivt så lenge intensiteten og varigheten er tilpasset ditt energinivå, og totalbelastningen ellers ikke er for høy.

En ting av gangen

Du bør sannsynligvis innføre et tiltak av gangen, og la det bli en rutine før du går videre. Jeg har sett mange ganger at man starter altfor ambisiøst. Husk på at du har begrenset kapasitet nå - noe som gir nedsatt evne til endring og tilpasning. Dette kan være stor kontrast til tidligere da du kanskje var altfor fleksibel?

Så vær tålmodighet og ha forståelse overfor deg selv. Gjør en endring av gangen.

Jeg vil jo ikke at du skal bli stresset av tiltakene...

< Forrige side                    Neste side >

 

Trenger du mer informasjon?

De fire første online-foredragene (webinarer) gir en innføring i hva som skjer i kroppen under langvarig stress og utbrenthet, samt hvordan du kan bygge opp igjen kroppen og få energien tilbake. Foredragsholder er Linn Anette Solberg.

Så lenge du er tilkoblet internett, kan du se foredragene når det passer deg med de pausene og repetisjonene som du trenger. Prisen per online-foredrag er 250 kr. Totalprisen for alle fire er 800 kr - selv om du bestiller dem separat.

Bestill online-foredrag ved å krysse av for ønsket foredrag.
Når vi har sjekket din bestilling, sendes link til opptak, foiler og faktura til din e-post.

Jeg ønsker å bestille alle fire foredragene

F1. Utbrenthet og kronisk stress. Ved langvarig stress og overbelastning kan stressen bli kronisk. Hva skjer i kroppen? Hvordan kan du redusere stressnivået?
F2. Oppbygging av kroppen. Hvordan er det mulig å bli utbrent? Konkrete tiltak du kan gjøre for å bygge opp igjen kroppen etter langvarig stress og utbrenthet.
F3. Når hjernen blir påvirket. Presser du kroppen videre, vil forhøyet kortisol fører til redusert hukommelse, dårligere læring med mer.
F4. Energivariasjon og aktivitetstilpasning. Hvordan kan du stabilisere energien og redusere "berg-og-dal-banen"? Hvordan takle det å være redusert?

Navn:
E-postadresse:
Telefonnummer:
Gateadresse:
Postnr:
Poststed:
Betaler bedrift , fyll også ut:
Bedriftsnavn:Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet