Blue Flower

I forbindelse med stressrelatert utmattelse, er det flere problemstillinger en bør tenke igjennom og ta stilling til. En psykolog eller en fagperson med spesialisering innen stressrelatert utmattelse, kan være til hjelp under denne prosessen. Behandleren må i begynnelsen som oftest bruke tid på å få pasienten til å innse at menneskekroppen har begrensninger, og at vedkommende må sette grenser og lytte til kroppen.

Spørsmål og problemstillinger for dem i faresonen:

 • Hvorfor holder jeg på å bli utbrent?
 • Hvilke symptomer "forteller" meg at jeg nærmer meg eller går utover mine grenser?
 • Hvilke kortsiktige tiltak og endringer bør gjøres for å forhindre at jeg utvikler utbrenthet? Bør jeg sykmeldes?
 • Hvilke langsiktige tiltak og endringer bør gjennomføres? Hvordan få bedre balansere i livet slik at jeg ikke bruker mer krefter enn det jeg har til rådighet?

En handlingsplan bør utvikles og følges.

Spørsmål og problemstillinger for utbrente i akuttfasen:

 • Hvordan slutte bruke for mye krefter?
 • Hvilke strakstiltak og endringer bør gjøres for å hindre at utbrentheten videreutvikler seg?
 • Hvordan klare å holde et redusert aktivitetsnivå?

Spørsmål og problemstillinger for utbrente i restitusjonsfasen:

 • Har jeg gitt meg selv nok tid før jeg går inn i neste fase?
 • Hvordan få bedre balanse i livet slik at jeg kan hente meg inn igjen?
 • Hvilke justeringer, endringer og tiltak bør gjøres? (Kommentar: Ikke sette i gang for mye!)
 • Hvordan klare å leve med begrensningene/endringene som må til?

Spørsmål og problemstillinger for dem som har vært utbrent (tilbakevenningsfasen):

 • Gjennom utbrentheten har jeg innsett at kroppen har en begrenset mengde energi; hvilken konsekvens har denne kunnskapen for meg i praksis?
 • Hva har jeg å lære av utbrentheten?
 • Hvorfor ble jeg utbrent?
 • Hvordan skal jeg få bedre balanse i livet?
 • Hvordan bør tilbakevenningen på jobben gjøres? Hvilke forhold bør legges til rette?
 • Er min gamle jobb riktig for meg? Er karrieren den rette?
 • Hvordan redusere sjansen for at jeg blir utbrent igjen? Kan jeg stole på at jeg vil klare å stoppe hvis jeg er på vei mot utbrenthet igjen? Klarer jeg å lytte til kroppen? Eller vil jeg ignorere signalene som sist?
 • Hvordan må jeg leve for å unngå bruke mer krefter enn det jeg har til rådighet?

Vær oppmerksom på at utbrenthet er en dypgående erfaring som kan føre til nye prioriteringer og verdier i livet.

Felles for de fleste:

 • Balanse:
  • Hvordan få bedre balanse i livet? Mellom aktivitet og hvile? Mellom arbeid og fritid?
  • Hvordan lade batteriene?
 • Sett grenser:
  • Hvilke grenser må/bør jeg sette ovenfor meg selv? Og andre?
  • Hvordan kan jeg bedre uttrykke disse grensene?
 • Prioriteringer og verdier:
  • Hva er mine grunnleggende prioritering og verdier?
  • Hvordan gjenspeiles dette i livet mitt?
  • Lever jeg i henhold til det som er riktig for meg?
 • Begrensninger:
  • Innser jeg virkelig at jeg har begrenset mengde krefter/energi?
  • Eller lever jeg som om jeg har utømmelige krefter?
 • Stoppmekanisme:
  • Lytter jeg til kroppen? Tar jeg signalene på alvor?
  • Er lærdommen jeg har fått gjennom utbrentheten, tilstrekkelig for at jeg stopper når det blir nok?
  • Trenger jeg egne stoppmekanismer?
 • Bedre søvn:
  • Får jeg nok søvn - både i kvantitet og kvalitet?
 • Aktivitetstilpasning:
  • Tilpasses aktivitetene formen?
  • Gir de daglige rutinene balanse mellom restitusjon og aktivitet? Trengs det nye rutiner?
 • Behandling:
  • medisinsk undersøkelse; når skal jeg ta grundig helsesjekk?
  • fysioterapi og massasje; har jeg anspente muskler eller skader som trenger behandling?
  • ernæring; vet jeg hvordan spise sundt slik at jeg gir kroppen optimale forhold å bli frisk under?
  • samtaleterapi; trenger jeg hjelp til å finne balanse i livet? Og å bruke mindre energi?

< Forrige side                    Neste side >

 

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet