Blue Flower

Flere med stressrelatert utmattelse forteller at de har positiv effekt av psykomotorisk fysioterapi. Det har hjulpet dem:

  • bedre kontakten med kroppen og dens signaler
  • redusere muskulære spenninger og få i gang den naturlig avspenningsevne
  • økt bevissthet knyttet til stress og belastninger i livet

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Norsk Fysioterapeutforbund forklarer det slik:

"Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.

Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett, eller andre plager. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.

Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Behandlingen kan være individuell eller i gruppe."

Du kan lese mer om psykomotorisk fysioterapi på Norsk Fysioterapeutforbund sine nettsider.

Hvor finner du psykomotoriker?

Du kan spørre legen eller søke på Norsk Fysioterapeutforbund sine nettsider.

< Forrige side               Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet