Blue Flower

Stress og overbelastning fører ofte til støle, anspente muskler i nakke, rygg, skuldre og kjeve. Spesielt under fasen kronisk stress, der man er mer eller mindre konstant anspent, blir det vanskeligere og vanskeligere å slappe av. Dette kroniske muskelspenningen og stress kan ofte føre til blant annet hodepine, smerter i kjeven, musearm og ryggsmerter.

Fysioterapi

Fysikalske problemer og skader bør bli fulgt opp og behandlet av fysioterapeut.

Opptrening

Et fysikalsk problem eller skade tyder på svakhet i det aktuelle området. Så snart det er forsvarlig, i henhold til fysioterapeut, bør du utøve øvesler for å behandle skaden og redusere sjansen for tilbakefall.

Ond sirkel

På vei mot utbrenthet, kommer mange inn i en ond sirkel:

  • stress, overbelastning og reduksjon av energi fører til anspente muskler
  • dette resulterer i problemer med å slappe av, og dette igjen kan medføre dårligere søvnkvalitet - sover man dårlig, blir man mindre opplagt og overskuddet reduseres ytterligere
  • lavere energi og slitenhet fører til enda større muskelære spenninger
  • og man får ytterligere problemer med å slappe av og bruker dermed enda mer krefter og energi...

Stoppes ikke denne utviklingen, vil den nedadgående spiralen mot utbrenthet forsette. Flere tiltak kan bryte denne sirkelen. For best mulig effekt, bør de kombineres:

  • sykmelding eller redusert arbeidsbelastning for å begrense stress og overbelastning
  • tiltak for å bedre søvnkvaliteten
  • massasje for å løser opp i anspente muskler - som igjen har god effekt på energinivået

Blodgjennomstrømning og energi

Massasje fører til bedre blodsirkulasjon. God blodgjennomstrøming og mindre muskulære spenninger er essensielt for gjenoppbygging av energi.

"Låste" muskler "sluker" energi

Massasje hjelper mot fysiske skader eller problemer som sluker energi; for eksempel samsynsproblem. Ved samsynsproblem "låser" eller stivner øynemusklene lett ved bruk - problemets alvorlighetsgrad avgjør hvor mye belastning muskelene tåler før de låser seg. Låste muskler er svært belastende for kroppen, og massasje og opptrening kan være alfa og omega for å gjenoppbygge energien og bli frisk av utbrenthet.

Kveldsmassasje og varme

Lett massasje om kvelden hjelper en slappe av og bedrer søvnkvaliteten. Både bruk av massasjeapparat og varmepute kan bidra til mindre anspente muskler.

< Forrige side                        Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet