Blue Flower

I Norge har vi dessverre ikke en egnet diagnose som kan brukes ved stressrelatert utmattelse. Jeg mener vi bør få en diagnose som tilsvarer svenskenes Utmattingssyndrom (UMS) for utmattelsestilstander som har vart i minst to uker, der årsaken er stressfaktorer som har pågått i minst seks måneder.

Stressrelatert utmattelsessyndrom

Som jeg har skrevet tidligere foreslår jeg at vi bruker "stressrelatert utmattelsessyndrom", eventuelt "stressrelatert utmattelse" (nynorsk "stressrelatert utmattingssyndrom"). Dette for at det skal være tydeligere hva som kommer inn under diagnosekriteriene, enn om vi kun bruker utmattelsessyndrom.

Diagnosekriteriene: Utmattelsessyndrom

På bestilling fra Socialstyrelsen utviklet i 2003 svenske eksperter diagnosekriteriene for Utmattelsessyndrom (svensk Utmattelsessyndrom, F43.8A). Kriteriene er forkortet og oversatt til norsk av meg.

Samtlige kriterier som betegnes med stor bokstav må være oppfylt for at diagnosen skal kunne stilles.

  1. Fysisk og psykisk utmattelse i minst to uker – utviklet som følge av identifiserbar(e) stressfaktor(er) pågått i minst seks måneder.
  2. Mangel på psykisk energi dominerer bildet; redusert foretaksomhet, redusert utholdenhet eller forlenget innhentingstid ved psykisk belastning.
  3. Minst fire av følgende symptomer.
  1. konsentrasjonsvansker eller hukommelsestap
  2. påtagelig nedsatt evne til å håndtere krav eller tidspress
  3. følelsesmessig labilitet eller irritabilitet
  4. søvnforstyrrelser
  5. påtagelig kroppslig svakhet eller tretthet
  6. fysiske symptom som verk, brystsmerter, hjerteklapp, mave-tarm problemer eller følsomhet overfor lyd.

< Forrige side                    Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet