Blue Flower

Medisinsk undersøkelse

Det er viktig at du går til din lege og får en grundig undersøkelse for å vurdere om utmattelsen og symptomene du har, kan skyldes annet enn langvarig overbelastning og stress. Og om det er nødvendig med sykmelding.

Ingen passende diagnose

I Norge har vi ingen velegnet diagnose som kan brukes ved stressrelatert utmattelse, men kanskje de svenske diagnosekriteriene for utmattelsessyndrom (UMS) kan være til nytte under undersøkelsen hos legen?

Behandling

Det er en fordel om du har en fagperson som kan veilede og støtte deg, men ikke sett i gang med for mye. Kanskje samtaler med fastlegen er tilstrekkelig i begynnelsen mens du starter opp forsiktig med grunnleggende tiltak?

Langsiktig behandling

I kombinasjon med øvelser for nedroing av kroppen, kan det på sikt være nødvendig med mer langsiktig behandling. Avhenger av dine symptomer/konsekvenser og årsaken(e) til stressrelatert utmattelsen, kan aktuelle behandlere være:

  • fysioterapeut eller lignende for behandling av stive og anspente muskler
  • psykomotoriske fysioterapeut for bedre kontakt med kroppen og dens signaler
  • psykolog for å ta tak i årsaken til rovdriften, eventuelle underliggende årsaker og støtte i tiden du går igjennom

Tilstrekkelig kunnskap?

Det er stor variasjon i hvor mye kunnskap fagpersoner har om stressrelatert utmattelse. Noen ganger må man søke utenfor de overnevnte profesjonene, for å finne noen med tilstrekkelig kunnskap innen stressrelatert utmattelse. Søk gjerne råd hos andre som har vært igjennom det samme, for å finne en egnet behandler.

Informasjonsspredning

Ikke alle har tilgang på en behandler med tilstrekkelig kunnskap. Jeg håper at denne nettsiden og eventuelt online-foredrag, hjelper deg slik at du likevel får innsikten og rådene du trenger. Informasjonen kan også være nyttig for fagpersoner som ønsker å lære mer om stressrelatert utmattelse.

Alt er ikke riktig for alle. Det er derfor mulig at det jeg beskriver ikke passer for deg. Du må selv gjøre din egen vurdering med hensyn til hva som er riktig for deg.

< Forrige side                      Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet