Blue Flower

Hvile er ikke tilstrekkelig for å bli frisk av stressrelatert utmattelse - spesielt i de senere fasene når stressen har blitt kronisk. Det er nødvendig med flere andre tiltak for å redusere kroppens stressnivå, bedre dens restitusjonsevne og slutte med overbelastningen.

Hovedfokus bør være på:

Start med grunnleggende tiltak

I begynnelsen bør du konsentrere deg om enkle og grunnleggende tiltak som reduserer stressnivået, øker energien og bygger opp igjen kroppen. På neste sidene finner du forslag til tiltak du kan begynne med.

Medisinsk undersøkelse

Det er viktig at du går til lege din og får en grundig undersøkelse for å vurdere om utmattelsen og symptomene du har, kan skyldes annet enn langvarig overbelastning og stress. Og om det er nødvendig med sykmelding.

Behandling

Det er en fordel om du har en fagperson som kan veilede og støtte deg, men ikke sett i gang med for mye. Kanskje samtaler med fastlegen er tilstrekkelig i begynnelsen? På sikt kan det være nødvendig at du går til for eksempel (psykomotorisk) fysioterapeut eller psykolog.

Kunnskap

Det er stor variasjon i hvor mye kunnskap fagpersoner har om stressrelatert utmattelse. Noen ganger må man søke utenfor de ovennevnte profesjonene, for å finne noen med tilstrekkelig kunnskap innen stressrelatert utmattelse. Søk gjerne råd hos andre som har vært igjennom det samme, for å finne en egnet behandler.

Uansett om du har en behandler med kunnskap eller ikke, så håper jeg at denne nettsiden hjelper deg. Kanskje den også kan være til nytte for din behandler?

Trenger du ytterligere informasjon, har jeg laget foredrag som er tilpasset personer med stressrelatert utmattelse. I de fire første online-foredragene tar jeg opp de grunnleggene utfordringene som utmattete/utbrente står overfor. Rådene jeg gir er basert på ti år med erfaring som psykologisk stressrådgiver, samt min tid som forsker på SINTEF.

Videre tiltak

Når det grunnleggende er etablert og tidspunktet er riktig for deg, anbefaler jeg deg å begynne med konkrete øvelser som bidrar til nedroing av kroppen. Men før det; dra til legen for en undersøkelse og fokuser på de grunnleggende tiltakene.

< Forrige side                 Neste side >

Linn Anette Solberg
Psykologisk atferdsviter i arbeids- og organisasjonspsykologi
m/videre spesialisering innen stress og utbrenthet