Blue Flower

At kroppen har grenser burde egentlig være innlysende, men slik er det ikke. Vi lever i den tro at kroppen kan presses både lenge og hardt uten at det får negative konsekvenser.

Når vi møter motstand, er idealet ikke å gi seg. Blir vi slitne, er løsningen å bruke viljen. Mental styrke skal seire over kroppen.

Men som mange erfarer, er ikke kroppen grenseløs. Selv ved positive belastninger, for eksempel når du blir helt oppslukt av jobben, er det grenser for hvor hardt og hvor lenge du kan presse kroppen.

Fysiologiske årsaker. Hva skjer egentlig i kroppen hvis du presser deg for langt? På de neste sidene lærer du om effekten langvarig overbelastning og stress har, og årsaken til de fysiske og mentale symptomene.

Behandling og tiltak. Hva kan du gjøre for å få energien tilbake? I begynnelsen bør du fokusere på enkle og grunnleggende tiltak som reduserer stressnivået, øker energien og bygger opp igjen kroppen.

Stressforebygging. Hva er årsaken til at du stresser eller driver rovdrift på kroppen? Noen ganger er det tilstrekkelig med konkrete tiltak, mens andre ganger er det nødvendig å ta tak i underliggende årsaker. Jeg tar også opp stressforebygging på arbeidsplassen og i bedrifter.

Alt er ikke riktig for alle. Vi er forskjellige. Det er derfor mulig at rådene, informasjonen og metodene som jeg beskriver ikke passer for deg. Du må selv gjøre din egen vurdering med hensyn til hva som er riktig for deg - gjerne i samråd med din lege, terapeut eller lignende.

Neste side>